Tin trong ngành

Tin tức

Liên tiếp các cuộc làm việc, các kế hoạch và lời hứa giải cứu BĐS, các đại gia BĐS như mở cờ trong bụng. Đã đến lúc các đại gia có thể mở tiệc ăn mừng. Còn trên thị trường chứng khoán, rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá đưa các đại gia “lên hương”.
Ngày đăng: 20/12/2012
Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Hà Nội phải đặc rà soát lại quy hoạch, phát triển thị trường nhà ở với cơ cấu hợp lý, trong đó quan tâm tập trung nguồn lực để tiếp tục phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.
Ngày đăng: 20/12/2012

Pages