Tiến độ xây dựng NOXH: Tòa nhà Trung Rice City Linh Đàm ngày 06/06/2016

Tiến độ xây dựng ngày 06/06/2016.

- Xây tầng G2 và mái đạt 95%.

- Trát trong đến tầng 15.

- Trát ngoài: Xong từ tầng G2 đến tầng 21. Đạt 95%.

- Ốp WC căn hộ: Từ tầng 2 đến tầng 10.

- Lát căn hộ: Từ tầng 2 đến tầng 10.

- Điện căn hộ: Lắp đặt xong căn hộ từ tầng 2 đến tầng 17.

- Nước cấp căn hộ: Xong từ tầng tầng 2 đến tầng 16.

- Nước thoát: Xong từ tầng 2 đến tầng 14.

- PCCC: Lắp đặt ống gen báo cháy, ống chữa cháy  từ tầng  G2 đến tầng 21.

- Thông gió: Căn hộ khu bếp: Thi công ống trong căn hộ tầng 2 đến tầng 21.

+ WC căn hộ: Thi công từ  tầng 2 đến tầng 14.

- Thang máy: Thang cuốn : Thi công xong phần cơ thang cuốn.

 

 

Tiến độ xây dựng ngày 06/05/2016.

 + Xây tầng 21 và tầng mái.

+ Trát trong đến hết tầng 13.

+ Trát ngoài: Xong từ tầng G2 đến tầng 20.

+ Ốp WC căn hộ: Từ Tầng 2 đến tầng 5.

+ Lát căn hộ : Đạt 15%.

+ Điện nước: thi công xong các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 13.

+ Phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt ống ghen báo cháy, ống chữa cháy từ tầng  2 đến tầng 15.

+ Thông gió: Thi công ống thông gió trong căn hộ đến tầng 5.

+ Thang máy: Hiện đang thi công thang cuốn tầng G.

 

 

 

Tiến độ xây dựng 06/04/2016

+ Thi công Bê tông trang trí mái

+ Xây đến tầng 20

+ Trát trong đến tầng 10

+ Trát ngoài đến tầng 19

+ Điện nước: Xong căn hộ từ tầng 2 đến tầng 7, đang thi công cấp thoát từ tầng 2 đến tầng 6.

+ PCCC: Lắp đặt ống ghen báo cháy đến tầng 11.

+ Thông gió: Thi công 1 tầng mẫu.

 

 

 

Tiến độ xây dựng 02/03/2016

+ Bê tông dầm sàn tầng 21

+ Xây đến tầng 16-17

+ Trát trong tầng 6

+ Trát ngoài: Xong từ tầng G2 đến tầng 16

 
 
 
 
 
 

 

 

Tiến độ xây dựng 03/02/2016

+ Bê tông dầm sàn đến tầng 21
+ Xây đến tầng 16
+ Trát trong đến T6
+ Trát ngoài: Xong từ tầng G2 đến T12
+ Điện nước: Xong căn hộ từ tầng 2 đến tầng 7 đang thi công cấp thoát từ tầng 2 đến tầng 7.
 
 
 
 

 

 

Tiến độ xây dựng 05/01/2016

+ Bê tông dầm sàn đến tầng 18
+ Xây đến tầng 12
+ Trát trong đến tầng 3
+ Trát ngoài: Xong từ tầng G2 đến tầng 9
+ Điện nước: Xong căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 đang thi công cấp thoát từ tầng 2 đến tầng 5.
 
 
 

 

Tiến độ xây dựng 02/12/2015

+ Bê tông dầm sàn đến tầng 12A
+ Xây đến tầng 7
+ Trát trong đến tầng 2
+ Trát ngoài: Xong 70% từ tầng G2 đến tầng 3
+ Điện nước: Xong căn hộ từ tầng 2 đến tầng 3, đang thi công cấp thoát từ tầng 2 đến tầng 5.
 
 
 
 
 
 

 

Tiến độ xây dựng 02/11/2015

(Dự án đã xong dầm, sàn tầng 9, xây xong khối đế và tầng 2)

 

 

Tiến độ xây dựng 02/10/2015

(Dự án đã xong dầm, sàn tầng 5, xây tường tầng G1 đến G3)

 

Tiến độ xây dựng 01/09/2015

(Dự án đang thi công dầm, sàn tầng 2)

 

Tiến độ xây dựng 04/08/2015

(Dự án thi công xong bê tông dầm, sàn tầng C)

 

 

Tiến độ xây dựng 04/07/2015

(Dự án đang thi công dầm, sàn tầng G2)

 

Tiến độ xây dựng 02/06/2015

(Dự án đang dựng thép cột tầng 1)

 

 

Tiến độ xây dựng 05/05/2015

(Dự án đã lấp xong móng, chuẩn bị phần thân)

 

Tiến độ xây dựng 03/02/2015

(Dự án đang thi công móng)

 

 

 

Danh mục: