Muốn mua nhà thu nhập thấp phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND TP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị”.

Hình ảnh minh họa

 

Theo đó, đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội.

Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 30/7/2013.

Theo DĐDN

Danh mục: